Aktiviteter

Moselauget

 

Aktiviteter

 

 

 

Generalforsamlingen 2017

 

Moselaugets generalforsamling afholdes

 

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 19.00

 

I Moseby Borgerhus, Svanemosevej 45

 

Dagsorden:Velkomst / mosesang

 

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning

3.Aflæggelse af revideret regnskab

4.Forslag til kontingent

5.Indkomne forslag

Evt. vedtægtsændringer ( skal fremgå af indkaldelsen )

6.Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er: Niels J. Christensen, Torben Jørgensen og Lis Jensen. Der skal vælges 2 suppleanter . På valg er: Bent Christensen og Brian Andersen

7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg: Verner Nørgård og Sonja Kristensen. Suppleant Inge lise Iversen

8.Eventuelt

 

 

Tørveskæret finder i år 2017 sted på følgende onsdage: 12. - 19. og den 26. juli kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 2016

 

Aftener med skuespil og fremvisninger i mosen 2016

 

foto: Leo Kristensen

 

Sæson 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigerne i salgsboden Tilskuerne på plads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg af Han Herreds Traktorlaug Skuespil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørvepigerne rejser tørv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder og redskaber vises frem Keld Larsen, Moseby på sin grå Ferguson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen fra lokal TV filmer Det småskændende ægtepar….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æltetørv Hestefører, Egon Thøgersen

 

 

 

 

Det blev en fantastisk sommer, også i mosen! Man kunne rigtig nyde mosen og opvisningerne uden generende myg og andet kryb de dejlige varme aftener.

 

Omkring 500 ialt fandt vej til Moselaugets tørveskær og så hvordan en tørvemose ser ud og hvordan man fremstiller tørv af den, med de forskellige håndredskaber samt med presse og ælteværk.

 

Det blev en fantastisk sommer, også i mosen! Man kunne rigtig nyde mosen og opvisningerne uden generende myg og andet kryb de dejlige varme aftener.

 

Omkring 500 ialt fandt vej til Moselaugets tørveskær og så hvordan en tørvemose ser ud og hvordan man fremstiller tørv af den, med de forskellige håndredskaber samt med presse og ælteværk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har været mange i tørveskæret for at nyde mosen og se tørvebisserne optræde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotte veteranbiler gæstede Moselauget.

 

Tak til alle der støtter op om Moselauget.