Briketten (fremtid)

Moselauget

Briketten

Foto: Leo Kristensen

Der er netsat en styregruppe der arbejder på en løsning der kan skabe liv i de historiske rammer som Briketfabrikken indeholder. Referaterne fra styregruppemøderne kan ses herunder.


Referat 18/9 2013


Referat 17/10 2013


Referat 6/1 2014


Referat Kysten


Ideskitser torveshelters


Kaas briketfabrik Milepæle