Briketten (fremtid)

Moselauget

Briketten

Foto: Leo Kristensen

Der er netsat en styregruppe der arbejder på en løsning der kan skabe liv i de historiske rammer som Briketfabrikken indeholder. Referaterne fra styregruppemøderne kan ses herunder.

 

Referat 18/9 2013

 

Referat 17/10 2013

 

Referat 6/1 2014

 

Referat Kysten

 

Ideskitser torveshelters

 

Kaas briketfabrik Milepæle